Hvad siger loven ?

Mærkning Registrering

Fra den 1/7-2010 blev det vedtaget, at alle hunde skal være chipset inden de bliver 8 uger. Det vil sige at opdrætteren har pligt til at chipse hvalpen, og registrere den i Dansk hunde register. Det kan være øremærkening hvor man tatoverer registrerings nummeret i et af ørene, alternertivt kan man også tatovere nummeret ind i lysken " lysketatovering ". Endvidre kan man også vælge at få chipset hunden, hvilket er det mest humane og mest almindelige. Chipsen som er meget lille, skydes ind i nakken på hunden, og den kan så aflæses af en scanner, som dyrlæger, politiet og falk. Læs mere om tatovering og chipsning her.. Det er også vedtaget ved lov, at alle hunde skal registrers i dansk hunderegister, som er et register over alle registreret hunde i Danmark. Oplysningerne er tilgængelige døgnet rundt for dyrlæger, politi, falck og dyreinternater. Hvis hunden dør skal dette også meldes til Dansk hunderegister, så dn bliver slettet fra registret igen.
I gamle dage kunne man gå på posthuset og udfylde en blanket og på den måde registrere hunden. Nu bliver registreret i hunderegistret når den bliver chipset hos dyrlægen. Du kan finde danskhunderegister her

Snor

I byer og områder med bymæssig bebyggelse er det forbudt at lade hunde færdes på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, uden at de enten føres i bånd eller er i følge med en person, som har fuldt herredømme over dem. Hunde der er under de forbudte racer samt blandinger deraf, skal ligeledes have mundkurv på. Se en liste over de forbudt racer her. se også tilbehør

Forsikring

Det er ligeledes lovpligtigt at hunden er forsikret, den kan nemt komme ind under den almen forsikring, og det er ikke kostbart. Det er som regel billigere at forsikre flere hunde end en, i een samlet forsikring istedet for f.eks. tre - fire seperate forsikringer.

Navneskilt

Hunde skal bære et metalnavneskilt med ejers navn, adresse og telefonnummer. Skulle en bortløbet hund findes, uden et navneskilt, kan det udløse en bøde. Bødens størrelse kan variere fra by til by.
Således siger loven om skiltning :

Bekendtgørelse nr. 496 ap.ll.l969 om skilte til hunde
I medfør af§ 1,stk.2,og§ 12,stk.3, i lov om hunde, jfr. Iovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969, bestemmes: § 1. Ifølge hundeloven skal enhver hund fra den er 4 måneder gammel, bære halsbånd forsynet med et skilt.

§ 2. Skiltet skal være fremstillet af rustfrit metal, eller andet materiale af tilsvarende styrke og holdbarhed. Skiltet skal være solidt fastgjort til halsbåndet.

Stk. 2. Besidderens navn, og fulde adresse skal være angivet med letlæselige bogstaver, der skal være mindst 2 mm høje. Bogstaverne skal være påført skiltet ved prægning, indgravering eller på anden lige så holdbar måde.

§ 3. Overtrædelse af § 2 straffes med bøde.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1970.

Hvor kan jeg finde hundeloven

Du kan finde hundeloven flere steder på nettet, eller her lov om hunde


Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med, og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater (PDF)