Få hvalpen renlig

Du bør starte med at træne din hvalp lige så snart du får den. Der vil sikkert mod din vilje ske nogle uheld på gulvet til at begynde med, men du må ikke straffe den da det kan resultere i at den tisser på gulvet når du råber af den.
Den største succes afhænger af hvor god du er til at bedømme når hvalpen skal noget. Normalt er det efter at den har sovet, leget og spist. Et godt tegn på at den skal noget er at den begynder at snuse rundt på gulvet og gå rundt om sig selv.

Hvilken metode

Når du begynder træningen, skal du finde ud af om du vil brug avismetoden eller træne den til at skulle ud med det samme. Hvis du er meget hjemme for det meste og har adgang til en have vil det sidst nævnte være det nemmeste, da du da har mulighed for at tage hvalpen udenfor efter et måltid, eller når den vågner op og når den ikke har tisset i et stykke tid, hellere en gang for meget end en gang for lidt . Tag den ud og lad den få muligheden for at besørge og hvis du genkender de før nævnte tegn på at hvalpen skal ud bliver det nemmere. Efter et par uger vil du let genkende hvalpens tegn på at den skal ud. I mange tilfælde vil den rende rundt i cirkler foran døren som den kender når den skal ud.
Det er forskelligt fra hund til hund hvordan de viser at de skal noget, så det er nødvendig at du studere disse tegn, til du får lært hvilke tegn din hvalp bruger.

Avismetoden

Avismetoden som er nemmere hvis du bor i lejlighed, eller ikke er hjemme en stor del af dagen kan også være en god start på først nævnte metode da det da, vil være muligt at undgå de fleste uheld i løbet af indlærings perioden. Ideen med avistræning er at lære hvalpen at besørge på avisen. Det er en let proces. Placer hvalpen i et rum som er nemt at gøre rent f.eks. et badeværelse, og dæk hele gulvet til med aviser. Du vil da lægge mærke til at hvalpen vil finde et sted hvor den vil besørge hver gang. Fjern så alle aviser uden om det område, og lad der kun ligge aviser der hvor hvalpen altid søger hen når den skal. Du kan så gradvis flytte avisen hen mod døren og på en dejlig dag helt flytte den uden for. Nu er det bare at lægge mærke til når hvalpen begynder at lede efter avisen henne ved døren, og så få den uden for på avisen.
Når du har nået det tidspunkt hvor hvalpen ikke skal hele tiden kan du gå over til decideret at holde øje med den når du ved at det er ved at være tid.

OBS. ! Nogle hvalpe bryder sig ikke om at have føelsen af papir under poterne, det er sædvanligvis dem der render rundt om sig selv når de skal. I de tilfælde er der kun den anden mulighed tilbage.

HUSK altid at rose hvalpen når den besørger der hvor du vil ha den til det.