Servicehunde
En servicehund er er en hund der speciel trænes til at udføre dagligdagsting til brug for handikappede personer. Så ledes kan en service hund være til stor hjælp for kørestols brugere. Den kan for eksempel åbne døre, samle tabte ting op fra gulvet, slukke og tænde lys, trække en kørestol og mange andre nyttige ting som en kørestols bruger har problemer med at udføre selv. Servicehunden er ikke kun et redskab til den handikappede, den er med til at skabe glæde, tryghed og venskab, give øget ansvarsfølelse, opmuntre til fysisk aktivitet og være et naturligt kontaktled til omverdenen.

Hvem kan have gavn af en servicehund?
Enhver person med et fysisk handicap der mener, at en servicehund kan hjælpe dem til en friere og mere uafhængig hverdag, kan ansøge om en servicehund. Er du interreseret i at få mere indblik i hvad en servicehund er kan du på STH’s hjemmeside læse meget mere. http://www.servicehunde.dk/
Mener du at en servicehund er noget du kan bruge, er der ligeledes mulighed for at ansøge om en servicehund på STH’s hjemmeside. http://www.servicehunde.dk/html/ansogning.html

Socialhunde
En socialhund er en hund, der ligesom servicehunden er testet, helbredsundersøgt og udvalgt for dens særlige kvaliteter. Socialhunden har ikke modtaget helt den samme specialtræning i hjælpefunktioner som servicehunden har, idet fokus er vendt mod at det er en meget venlig, veltrænet, omgængelig og social hund. Læs mere om socialhunde på http://www.servicehunde.dk/html/socialhunde.html

Dele af denne tekst er kopieret fra http://www.servicehunde.dk/